Vissza a nyitóoldalra!
| CIE bemutatása | CIE alapító tagjai | CIE feladatai |


A Cukoripari Egyesülés bemutatása

A Cukoripari Egyesülést (CIE) az alapító tagok 1992-ben hozták létre azzal az alapvető céllal, hogy tagjai között összehangoló és részükre érdekképviseleti tevékenységet végezzen. Ha visszatekintünk a cukoripar közel két évszázados történetére, számos olyan szervezetet találunk, amely az adott korban a hazai cukorpiac védelmét, az ipari érdekek képviseletét látta el. Szellemiségük - amelyről a Révai lexikon a következőket írta - ma is méltó példaként áll az utódok előtt:

" Cukorgyárosok egyesülete, a magyarországi összes cukorgyárosok társadalmi egyesülése a cukoripar érdekeinek közös képviseletére. Egyike az ország legszebben működő szakegyesületeinek, mely az általa képviselt iparág érdekében már eddig is igen nagy eredményekre mutathat. Tevékenysége főkép a cukoripar érdekeinek a kormánnyal és a répatermelőkkel szemben való képviseletére, valamint a cukoreladás szabályozására irányul. Utóbbi irányban a cukor-kartelt hozta létre."

 A Cukoripari Egyesülés alapító tagjai

-Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Rt.
-Kabai Cukorgyár Rt.
-MÁTRA CUKOR Mátravidéki Cukor-gyárak Rt.
-Szerencsi Cukorgyár -Rt.
-Szolnoki Cukorgyár Rt.
-CUKORKUTATÓ Cukoripari Kutatóintézet Kft.
-BETA-KUTATÓ és Fejlesztő Kft.

A CIE tagjai és elérhetőségük:

NÉV

SZÉKHELY, CÍM

TEL/FAX

Magyar Cukor Rt.

http://www.agrana.hu/

1112 Budapest,
Budaörsi út 161.

tel: (1) 309-1100

fax: (1) 247-1145

Eastern Sugar Rt.

4183 Kaba, Pf. 37.

tel: (54) 520-500

fax: (54) 520-501

Mátra Cukor Rt.

3001 Hatvan,
Radnóti tér 2.

tel: (37) 546-500

fax: (37) 546-510

Szerencsi Cukorgyár Rt.

3901 Szerencs,
Gyár u. 1.

tel: (47) 565-100

fax: (47) 565-110

Szolnoki Cukorgyár Rt.

5004 Szolnok,
Gyökér út 10.

tel: (56) 421-122

fax: (56) 412-181

Cukoripari Kutató Intézet Kft.

1084 Budapest,
Tolnai Lajos u. 25.

tel: (1) 333-1774

fax: (1) 210-4616

BETA-KUTATÓ Kft.

http://www.betakutato.hu/

9463 Sopronhorpács,
Fő út 70.

tel: (99) 365-513

fax: (99) 367-764

A Cukoripari Egyesülést az Igazgatótanács irányítja. Az Igazgatótanács elnöksége a három érdekcsoport egy-egy képviselőjéből áll. Az Igazgatótanács a tagok közül két évente választ elnököt. A cukorvertikum legfontosabb szereplőit az 1.ábra ismerteti. A Cukoripari Egyesülésnek a cukoriparban elfoglalt helyét a 2.ábrán, betöltött szerepét, alapvető feladatait pedig az alábbiakban mutatjuk be.A Cukoripari Egyesülés feladatai

  -cukoripari társaságok érdekeinek összehangolása;

  -cukoripar érdekképviselete hazai fórumokon és nemzetközi szervezetekben;

  -cukoriparon belüli és azon kívüli információáramlás biztosítása;

  -statisztikai adatfeldolgozás;

  -kapcsolattartás a döntés-előkészítő és kormányzati szervekkel, a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel és szövetségekkel;

  -a jogszabályalkotás és a gazdasági szabályozók alakulásának figyelemmel kísérése;

  -részvétel a hazai cukorpiaci rendtartás működtetésében, a cukorrépa-termesztők és a cukorgyártók közötti Szakmaközi Egyezmény kidolgozásában;

  -a Cukoripari Egyesülés, mint a Cukor Terméktanács titkársága hidat képez a cukorrépa-termesztők és a feldolgozók között;

  -az egyesülés tagja a brüsszeli székhelyű CEFS-nek (Cukorgyártók Európai Bizottsága), amelynek keretén belül 10 munkabizottság tevékenységében vesz részt;
  -az Egyesülés erőfeszítéseket tesz a CEFTA országok közötti együttműködés aktivizálása érdekében.

Frissítve: 2002.11.10.